Sales Setup metoden förklarar hur ett försäljningsresultat skapas.

Resultatet av en genomförd Sales Setup är personligt anpassad säljplan baserad på en djup förståelse för hur ett försäljningsresultat skapas. Alla åtgärder och aktiviteter är dokumenterade och redo att genomföras.

Sales Setup metoden

Sales Setup metoden fungerar som en katalysator för att uppnå förståelse för vad som genererar intäkter genom att metodiskt bryta ner och kartlägga transaktionsprocessen i nio överskådliga, hanterbara och begripliga positioner.

Säljplanering

En bra säljplan är tydlig och fokuserar på de aktiviteter som har störst möjlighet att påverka köparna och därmed intäkterna. Den är ett konkret verktyg för att skapa försäljning, utan önsketänkande och antaganden. En genomförd Sales Setup ger en djup förståelse kring de särskilda förutsättningar, positiva och negativa, som omger varje företag och som hjälper eller stjälper möjligheterna att sälja och ligger till grund för de åtgärder som skapar resultatet.

Transaktionsprocessen

Transaktionsprocessen är det händelseförlopp som säljare och köpare delar, om än med olika perspektiv, motiv och aktiviteter innan de slutligen möts i en betalning och ett överlämnande av varor och tjänster. Processen består av nio positioner där köparen tar sig från den ena positionen till nästa och där säljaren har en större eller mindre möjlighet att påverka till sin fördel.

Konsultation

Ett konsultuppdrag startar med en analys av kundens särskilda förutsättningar utifrån Sales Setup metoden och det efterföljande projektet designas för att passa uppdragsgivarens särskilda önskemål och förutsättningar.

Anmäl dig till utbildningen Sales Setup Säljplanering och lär dig hur du bygger en effektiv säljplan baserad på kunskap, struktur och tydliga aktiviteter.