Wooster

HR Support & Rekrytering

Låt Oss hjälpa Er med er t ex arbetsrätt, rekrytering, interimtjänster, change management, förhandling, ersättningar, HR policys och arbetsmiljö.

Rekrytering & Uthyrning

Det som gör vår rekryteringsprocess framgångsrik är att vi är genuint engagerade i och intresserade av både våra kunders verksamhet och våra kandidaters karriärutveckling. Med modern teknik och aktiv närvaro rekryterar Wooster rätt person, med rätt kompetens till rätt plats.

Executive search

Vi hjälper företag och individer att bli framgångsrika med executive search och interimslösningar − rekrytering till nyckelpositioner främst inom HR, ledarskap och ekonomi, som till exempel ekonomichef/CFO, COO m.fl. Genom att söka och attrahera personer som inte aktivt själva söker nytt jobb når vi fler kandidater med rätt profil och kompetens som passar er verksamhet och ledningsgrupp. Våra rekryteringskonsulter har själva lång och bred erfarenhet som ledare. Vi förstår kundens utmaningar, eftersom vi själva har suttit på den stolen.

Executive search

Vi hjälper företag och individer att bli framgångsrika med executive search och interimslösningar − rekrytering till nyckelpositioner främst inom HR, ledarskap och ekonomi, som till exempel ekonomichef/CFO, COO m.fl. Genom att söka och attrahera personer som inte aktivt själva söker nytt jobb når vi fler kandidater med rätt profil och kompetens som passar er verksamhet och ledningsgrupp. Våra rekryteringskonsulter har själva lång och bred erfarenhet som ledare. Vi förstår kundens utmaningar, eftersom vi själva har suttit på den stolen.

Interimskonsulter med rätt kompetens

Våra medarbetare inom HR, verksamhetsstyrning, ekonomi & organisationsförändringar; Change Management är erfarna och har arbetat inom området som chefer eller specialister på hög nivå. De kan därför snabbt sätta sig in i och förstå helheten i ett uppdrag. Våra medarbetare kan vara på plats och börja arbeta inom någon dag.

Våra medarbetare, executives och giggare matchas med rätt kunder och uppdrag inom sin nisch, främst inom HR och ekonomi. Vi tar hand om våra konsulter, de ska må bra och trivas på sina uppdrag.

För oss är det självklart att löpande ge våra konsulter stöttning och rätt förutsättningar att göra ett riktigt bra jobb. Och för en fortsatt utveckling och framgång både hos våra kunder och för konsulten – en win-win-situation.

Läs mer om våra tjänster